Persson Michael

Kyrkoherde i Svenska kyrkan i London

Michael Persson har en bred erfarenhet av tjänstgöring inom Svenska kyrkan i olika funktioner och på olika nivåer, nationellt och internationellt, som: Präst i Svenska kyrkan i Berlin med kommunistdiktaturens DDR, kyrkoherde i de svenska församlingarna Frankfurt/Main och München, ordförande i Utlandsavdelningen av KyrkA, grundare av EKD-avtalet mellan de tyska kyrkorna och Svenska kyrkan, Regionchef i SKUT, Ärkebiskopens kaplan och Biskopsmötets sekreterare, talesman för Biskopsmötet, sekreterare i Kyrkomötets Kyrkolivs- och Ekumenikutskott, kyrkoherde i Svenska kyrkan i London och viceordförande i Council of Lutheran Churches. Michael Persson har ett tydligt ledarskap på ekumenisk grund, med många internationella kontakter och erfarenhet av sociala medier. Hans bild av kyrkan kännetecknas av en tydlig diakoni som gör kyrkan närvarande, sann och viktig för många. Biskopsämbetet i Karlstads stift skulle ”passa” Michael Persson ”som hand i handske”.