Foto: Christer Höglund

Kyrkoreservatet Paddtjärn

Se dig omkring! Skogen runt Paddtjärn är vacker och fascinerande. Ta dig gärna en tur in i skogen bakom vindskyddet och upptäck hur många olika sorters mossor och lavar det finns på de stora stenblocken.

Eller fundera på hur det såg ut på den här platsen när de gamla tallarna var små plantor. Vissa av träden är runt 250 år gamla. Vad har hänt här sedan dess? Vad har tallarna varit med om?

Vad är ett kyrkoreservat?

Kyrkoreservat är en form av frivilligt naturskydd med särskilda reservatsregler som stiftsfullmäktige i Karlstads stift har beslutat om. Ett kyrkoreservat får inte säljas eller upphävas. Varje kyrkoreservat ska märkas ut tydligt i terrängen och det ska finnas en skötselplan.

Kyrkoreservat – våra vackraste smultronställen

Hör du till dem som gärna söker dig ut i naturen för att hämta kraft och få frid? Här hittar du några av Karlstads stifts vackraste smultronställen, kyrkoreservat som du kan besöka. Runt om i Värmland och Dalsland finns också pilgrimsleder, vandringsgrupper och annat.