Biskopens stola.
Foto: Torgny Lindén

Förslagslåda (nu stängd)

Här har alla som är döpt och bor i Karlstads stift haft möjlighet att föreslå vem hen vill ska bli biskop i Karlstads stift. Förslagslådan är nu stängd.

Förslagslådan är nu stängd 

Under perioden 29 november 2015 till 31 januari 2016 har det varit möjligt för alla som är döpt och bor i Karlstads stift (landskapen Dalsland och Värmland) att föreslå vem hen vill ska bli biskop i Karlstads stift.

Krav:

  • Namn på personen du föreslår som biskop.
  • Var personen finns (för att undvika namnförväxling).
  • Kort motivering till varför du föreslår personen.
  • Att personen är tillfrågad och är positiv till att bli föreslagen, eller att det är allmänt känt att personen är positiv.
  • Ditt namn och din adress (anges inte på hemsidan).

För att kunna bli biskop skall personen vara präst i Svenska kyrkan eller vara behörig att prästvigas i Svenska kyrkan.

På Karlstads stifts hemsidan listas föreslagna personer i bokstavsordning, under förutsättning att de är positiva till att bli föreslagna och är behöriga att bli biskop, samt motiveringen. Kommer det in flera motiveringar kan de också anges, om de skiljer sig från tidigare motivering. Antalet personer som föreslagit en person anges inte och inte heller vem som är förslagsställare.

Detta är en förslagslåda och inte en nominering. Biskopsvalet går till på följande sätt: Så väljs en biskop.

De föreslagna personerna listas här: Föreslagna personer

Förslagen som skickas in läses endast av en person och diskuteras inte i något sammanhang. Föreslagna namn publiceras på webben under arbetstid.