Olle Carlsson

Kyrkoherde i Katarina församling, Stockholms stift Har tackat nej till att kandidera!