Närmare 300 ungdomar samlades på konfirmanddag

Nyhet Publicerad

Ungefär 300 konfirmander från Värmland och Dalsland samlades på en heldag i Karlstad. Det är fler än förväntat och visar på ett högt intresse för konfirmation i området. Stiftskonfirmanddagen ger ungdomar från olika församlingar en möjlighet mötas och känna att är en del i ett större sammanhang.

Karlstads domkyrka fylldes med konfirmander från församlingar runt om i Värmland och Dalsland under lördag 18 november 2023. Ungefär 300 förväntansfulla konfirmander deltog på stiftskonfirmanddagen.

Varje år bjuder Svenska kyrkan i Värmland och Dalsland in alla som konfirmeras i området till en gemensam konfirmanddag. Efter pandemin som bröt ut år 2020 har intresset för stiftskonfirmanddagen minskat bland församlingarna och det var osäkert om den kunde bli av i år.

– Vi satte en minsta gräns 150 personer för att dagen skulle bli av och jag var inte säker på att vi ens skulle bli så många. Det blev en glad överraskning med närmare 400 deltagare anmälda, säger Emmy Lindgren, stiftsadjunkt barn och unga på Karlstads stift.

Fler konfirmander än tidigare år

Dagen samlade konfirmander och konfirmandledare från församlingar i hela Karlstads stift, som sträcker sig över Värmland och Dalsland. Flera församlingar vittnar om att de har fler konfirmander än tidigare år, vilket också syns i det stora intresset för stiftskonfirmanddagen. När anmälan stängde var det 378 deltagare anmälda från församlingarna, varav ungefär 340 är konfirmander. På själva dagen deltog något färre på grund av olika bortfall.

– Församlingarna gör ett fantastiskt jobb i att fånga upp intresset hos blivande konfirmander. Det är tack vare dem som vi över huvudlaget kan genomföra en sådan här dag, säger Emmy Lindgren.

Utöver deltagare från församlingarna fanns även Svenska kyrkans ungas distriktsstyrelse med som volontärer under dagen. Och ett helt nytt stiftsband av ungdomar från två olika församlingar som spelade under mässan som avslutade dagen. Detta under ledning av Johanna Friberg, ny stiftsmusiker i Karlstads stift.

Relaterat innehåll

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.