Budget och verksamhetsplan för 2023 är beslutad

Nyhet Publicerad Ändrad

Under stiftsfullmäktiges sammanträde i november beslutades bland annat att anta föreslagen budget och verksamhetsplan för Karlstads stift. Kärnan i verksamheten kommer fortsatt att grundas i stiftets strategiska områden och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Karlstads stifts budget och verksamhetsplan för år 2023 grundar sig i stiftets grundläggande uppdrag främja församlingar och pastorat, visionen om tro, hopp och kärlek samt stiftets inriktningsmål för mandatperioden 2022–2025. Sedan hösten 2021 är det beslutat att verksamheten ska fokusera på följande strategiska områden: den pedagogiska utmaningen, barn och unga, kompetensförsörjning samt samverkan. Även arbetet med Svenska kyrkans färdplan för klimatet ligger i fokus.  

Läs gärna budget och verksamhetsplanen för 2023 i sin helhet, där hittar du mer detaljer om verksamheten som planeras. Länk till den och protokoll från stiftsfullmäktiges sammanträde 14 november 2023 finns längst ner på den här sidan. 

Fler beslut från stiftsfullmäktige

Två motioner från Miljöpartister i Svenska kyrkan de Gröna besvarades:

  • Stiftsstyrelsen har utrett möjlighet om upplåtelse av mark till kolonilotter. Den jordbruksmark som kan vara intressant för detta är utarrenderad och kan därför inte användas till kolonilotter.
  • Stiftsstyrelsen ska utreda om de finns lämplig plats att tillverka och lagra vätgas från förnyelsebar energi samt att inskaffa där så är lämpligt vätgasfordon. Stiftets prästlönetillgångar arbetar aktivt för etablering av både vindkraftsparker och solkraftsparker. Än så länge är ingen park i drift och i både vindkrafts- o solkraftsparker hålls dörren öppen för etablering av vätgasproduktion.

Utöver budgeterat resultat beslutades att ytterligare 1,6 miljoner av balanserade vinstmedel kan användas till resterande kostnader för anpassning av stiftskansliets hyrda lokaler i Residenset. Det innebär att kostanden inte påverkar ekonomin för stiftets främjande verksamhet. 

Under stiftsfullmäktige beslutades det om ett avgiftsreglemente för utlämnande av handlingar. Avgiftsreglementet kan användas i de fall där det är lämpligt att ta ut en avgift för utlämning av handlingar. Hör av dig till stiftsjuristen för mer information.  

Stiftsfullmäktige beslutade även om ett tillfälligt reglemente för arvode och andra ersättningar till förtroendevalda. Reglementet gäller till och med maj 2023, då ett nytt beslut ska tas.

Stiftsfullmäktige har beslutat att teckna avtal med revisionsbyrån Pwc för år 2023. 

Relaterad information

Ekonomi

Här hittar du stiftets årsredovisning samt budget och verksamhetsplan.

Förtroendevalda

Här hittar du information om stiftets förtroendevalda organisation samt protokoll från stiftsfullmäktige.