Nya präster och diakoner i Karlstads stift

Den 10 juni 2018 var det präst- och diakonvigning i Karlstads domkyrka.

Till präster vigdes:
Eva Marklund, för tjänst i Melleruds pastorat
Anders Rådström, för tjänst i Ekshärads församling
Åsa Bergsten, för tjänst i Alster-Nyedsbygdens församling
Malin Lindgren, för tjänst i Karlstads domkyrkoförsamling

Till präst i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen vigdes:
Tomas Nilsson, för tjänst i EFS Kristinehamn

Mottogs som präst i Svenska kyrkan:
Arthur Porsche, för tjänst i Forshaga-Munkfors församling

Till diakon vigdes:
Ann-Sofi Rahm, för tjänst i Väse-Fågelviks församling
Helén Eriksson, för tjänst i Melleruds pastorat
Miriam Pettersson, för tjänst i Västerstrands församling

 

På bilden syns också Roger Matthews och biskop Stephen Cottrell från vårt vänstift Chelmsford i England, samt biskop Sören Dalevi.

 

Funderar du på att bli präst eller diakon? Eller vill du jobba med något annat i Svenska kyrkan? Läs mer här!