Nya präster och diakoner i Karlstads stift

Den 11 juni vigdes två nya präster och sex nya diakoner i Karlstads domkyrka.

Till präst vigdes:
Jesper Pålsson, för tjänst i Åmåls församling
Susanne Skogstam, för tjänst i Grava församling

Till diakon vigdes:
Erica Staaf, för tjänst i Melleruds pastorat
Johanna Ärlandsback, för tjänst i Karlskoga församling
Maria Svahn, för tjänst i Nordmarkens pastorat
Magnus Åsehäll, för tjänst i Åmåls församling
Johanna Gerdén, för tjänst i Hammarö församling
Anneli Diskerud Morken, för tjänst i Nordmarkens pastorat