Foto: Hans Månsson

Nu får öde hus nytt liv

– Det är inte hållbart att alla ska bo i städer och tro att andra ska producera allt de behöver. Samhället blir sårbart och det är en dålig resursanvändning, när hela bygder samtidigt står och förfaller runt om i landet. Det säger Robert Danielsson, som blivit en central­gestalt inom ”Ödehusrörelsen”.

Han har arbetat med byggnadsvårdsfrågor i många år, bland annat för Svenska kyrkan i östra Mellansverige. För sju-åtta år sedan började han få upp ögonen för alla obebodda gamla hus och gårdar som – om de bara renoverades – skulle kunna ge en mer levande landsbygd och bidra till att lösa bostadsbristen.

– Jag hade börjat medarbeta i en tidning där jag skrev om byggnadsvård. Då kom jag även in på frågor om stad och land, om resursanvändning med mera.

Han märkte att frågorna väckte intresse och startade därför en grupp på Facebook: ”Jag räddade ett ödehus”. Bara på något dygn hade flera hundra anslutit sig, och i dag, knappt fyra år senare, har den vuxit till mer än 20 000 medlemmar. Man lägger ut bilder, frågar om råd, diskuterar och inspirerar.

Parallellt med detta har inventeringar av obebodda hus bör­-

jat genomföras på många håll, med syfte att få till en ökad inflyttning. Mest känt har kanske initiativet i Falkenberg blivit, kallat ”Lev din dröm”. Pajala, Örnsköldsvik, Sollefteå och Oskarshamn är bara några av de kommuner där liknande inventeringar gjorts.

– Jag ser den här rörelsen som en motreaktion mot urbaniseringen. Platser som varit attraktiva att bo på tidigare kan bli det även i framtiden. Vi vet inte hur världen kommer att se ut framöver.

Text och bild: Hans Månsson