Norra distriktet

Norra distriktet omfattar Hagfors, Torsby och Sunne kommuner i norra Värmland. Distriktet sköter cirka 19 300 ha skogsmark. Då ingår även 3 200 hektar som vi sköter på uppdrag av Fryksände pastorat och Dalby församling.

Skogvaktare Henrik Emilsson

Direkt: 054-17 24 74

Mobil: 0703-10 18 60

E-post