Nor-Segerstads församling får Regnbågsnyckeln

På söndag delas Regnbågsnyckeln ut till Nor-Segerstads församling. Som femte enheten i landet, och den första i Karlstads stift, har de genomgått Regnbågsnyckeln. Det är ett arbetssätt för ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Målet är att höja kunskapen och ge trygghet.

– Arbetet har varit väldigt givande. Det har öppnat ögon och fått oss att tänka annorlunda. Det är viktigt att man vågar lyfta upp saker och prata om det, och se på sig själv och sin verksamhet ur nya perspektiv. När man börjar prata om det så är det inte så knepigt egentligen, säger Pär Lundberg, kyrkoherde i Nor-Segerstads församling.

Regnbågsnyckeln går ut på att utbilda all personal och alla förtroendevalda i församlingen samt att arbeta fram en mångfaldsvision för framtida arbete med frågorna.

Fler församlingar på gång

– Det finns jättemånga människor som tyvärr inte känner sig välkomna i Svenska kyrkan. Vi har ett historiskt arv, vi har inte alltid varit så öppna och inkluderande. Och många vet heller inte hur långt vi kommit i arbetet med hbtq-frågor. Regnbågsnyckeln är ett sätt, både att jobba med frågorna och att faktiskt visa vad vi gör för att vara en välkomnande och trygg kyrka, säger Johannes Fransson, stiftskonsulent för hbtq-frågor i Karlstads stift.

Nor-Segerstads församling är först ut i stiftet, men framöver är det flera församlingar och pastorat som kommer få Regnbågsnyckeln.

– Jag är helt övertygad om att det här arbetet har effekt. Det hjälper oss att se hur vi uttrycker oss och hur vi beter oss, och det gör att vi sen också kan ändra det och bli mer inkluderande, säger Johannes Fransson.

Genomsyrar hela församlingen

För Nor-Segerstads församling är Regnbågsnyckeln bara början. Arbetet kommer att fortsätta, och genomsyra hela församlingen. Konfirmanderna har under våren diskuterat mångfaldsfrågor och framöver kommer barn- och ungdomsgrupper att ha fokus på frågorna samtidigt som församlingen försöker hitta sätt att samarbeta med skola och fritids om inkludering och mångfald.

Regnbågsnyckeln delas ut till Nor-Segerstads församling i samband med en gudstjänst på söndag, den 19 maj, klockan 11 i Nors kyrka. Biskop Sören Dalevi kommer att medverka i gudstjänsten.