Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads stift Besöksadress: Västra Torggatan 15, 65224 Karlstad Postadress: Box 186, 65105 Karlstad Telefon:+46(54)172400 E-post till Karlstads stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nomineringsval 11 februari

Nomineringsvalet är det tillfälle då alla röstberättigade samlas för att nominera, plädera för samt välja biskopskandidater. Resultatet av nomineringsvalet leder fram till vilka som blir kandidater i biskopsvalet i april.

Enligt kyrkoordningen ska en biskop utses genom val i stiftet. Valet ska föregås av ett nomineringsval för att få fram valbara kandidater till biskopsvalet. Stiftsstyrelsen ansvarar för genomförandet av nomineringsvalet och biskopsvalet.  

Röstberättigade vid nomineringsvalet och vid biskopsvalet är följande personer:
1. domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter
2. de som är anställda som präster eller diakoner i stiftet eller någon av dess församlingar/pastorat och som finns upptagna i den av stiftsstyrelsen upprättade röstlängden den 12 januari 2016
3. särskilt utsedda elektorer.

Nomineringsvalet är offentligt och hålls i Sundstagymnasiets aula torsdagen den 11 februari.

Tidplan den 11 februari

08.00-09.00 Registrering
09.00-09.10 Andakt
09.10-09.40 Valförrättningen öppnas. Information om formalia m.m. 
09.40-12.00 Nomineringar samt plädering för kandidater
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.20 Möjlighet till enskilda överläggningar. 
13.30-15.00 Valförrättningen återupptas. Röstning.
15.00-16.00 Röstsammanräkning och tillkännagivande av resultatet
16.00 (tidigast) Valresultatet tillkännages på stiftets hemsida och på stiftets anslagstavla