Foto: Kyrknytt

När ni skiljts åt

I pandemins kölvatten slår skilsmässoansökningarna rekord, då kan det behövas både riter och samtal som låter det brustna i livet bli omslutet av något helande.

Samtal för dig som brutit upp

I vår startar Kyrkans familjerådgivning en samtalsgrupp för dig som är nyskild eller nyseparerad.

– Att dela, få berätta och sätta ord på sina tankar och lyssna till andras berättelser kan ge nya insikter och vara en hjälp att gå vidare, säger familjerådgivare Elisabet Flyman.

Gruppen har plats för åtta deltagare och startar den 9 mars klockan 18.00-20.30. Därefter ses gruppen varannan tisdag vid sex tillfällen. En uppföljande sjunde träff sker i augusti 2021.

Plats: Domkyrkans församlingshus, Västra Kyrkogatan 3, vån 2, rum Miriam, Karlstad

Anmälan: Senast 28 februari eller så snart du har möjlighet

Information: Familjerådgivare Åse Bernling och Elisabet Flyman, 
054-14 14 21 eller karlstad.familjeradgivningen@svenskakyrkan.se

Observera att det utifrån pandemin är osäkert hur arrangemang som dessa kan genomföras. Håll dig uppdaterad på: https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat eller din församlings webbplats.

 När livet inte blev som du tänkt dig

– Separerad. På alla sätt. Från familjen. Från barnen. Från omvärlden. Från naturen. Från mig själv.

Så låter en av de inledande rösterna i mässan ”När det känns som allt har brustit” som hålls i Domkyrkan onsdagen den 17 mars klockan 18.30.

Det finns många tillfällen då det inte blir som vi tänkt oss: när en anhörig dör utan att vi får vara där, när barnen flugit ut eller tar avstånd, när bästa vännen dött. Och givetvis också vid skilsmässor och liknande separationer.

Oavsett vilken sorg du bär på är du välkommen till Domkyrkan för att uttrycka det som rör sig i ditt inre. Det kan till exempel handla om att göra en symbol för sorgen i lera, skriva av sig det svåra på en lapp som sedan eldas upp, eller tända värmeljus och låta dem flyta ut i en skål fylld med vatten. 

Observera att det utifrån pandemin är osäkert hur ett arrangemang som detta kan komma att genomföras. Håll dig uppdaterad på: https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat eller din församlings webbplats.

LEVA VIDARE-grupp

Om du förlorat en närstående kan det betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.

Vi inbjuder dig som mist en närstående i åldern 20 till 35 år till fem träffar i Vikenkyrkan varannan vecka, onsdagarna 27/1, 10/2, 24/2, 10/3 och 24/3 kl 17.30-19.00.

Anmälan och frågor:

Anna-Karin 010-831 58 04, Håkan 010-831 53 85 eller sjukhuskyrkancsk@regionvarmland.se

Samtalsgrupper för övriga åldrar finner du på: www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/sorgegrupper 

Observera att det utifrån pandemin är osäkert hur ett arrangemang som detta kan komma att genomföras. Håll dig uppdaterad på: https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat eller din församlings webbplats.

Bor kärleken i passionerat begär, i vänskap eller i osjälviska omsorger?

ja, att älska sin nästa såsom sig själv – vilket Bibeln föreslår – är ingen lätt sak.

Vi tar den brittiske litteraturprofessorn och lekmannateologen C S Lewis till hjälp för att försöka bli lite klokare på det här med kärlekens olika nyanser.

I sin bok Fyra slag av kärlek lyfter han fram fyra grekiska substantiv, som kan översättas med kärlek, men som har lite olika innehåll och betydelser: Storge är den hängivna kärleken, filia är kärlek vänner emellan, eros den erotisk/romantiska kärleken medan agape pekar både mot att älska alla människor oförbehållsamt samt kärleken till och från Gud.

Enligt Lewis är kärlek, oavsett form, den främsta dygden och något som vi bör försöka utöva i umgänget med varandra. Den hör också samman med andra dygder som godhet, tålamod, självförnekelse, ödmjukhet, trohet, ärlighet och rättvisa. Därför är kärleken mycket mer än en passionerad känsla, poängterar han. Framför allt är den en lydnads- och viljehandling, något som aposteln Paulus beskriver.

Lewis ger dessutom ett gott råd till hur vi skall förhålla oss till dem som vi inte tycker om. Han rekommenderar den praktiska vägen och uppmanar oss att börja bete oss kärleksfullt mot dem. När vi gör det kommer vi så småningom att märka att vi har börjat älska dem.