Foto: Carina Libeck

Mytomspunnen klocka ringer än i dag i Ödskölt

Är den vikingars krigsbyte från Ryssland eller är den en gåva från en munk på genomresa som blev botad av bygdens källvatten? Ingen vet, men klart är att klockan är den äldsta som fortfarande används i Sverige. Ett utsökt hantverk som glatt församlingsbor sedan medeltiden.

Ödsköltsklockan, som troligen är gjuten redan under sent 1100-tal, utmärker sig med en försänkt latinsk inskription: CHRISTUS VINCIT. CHRISTUS REGNAT. CHRISTUS IMPERAT som i översättning lyder: Kristus segrar, Kristus regerar, Kristus härskar.

Hur och när klockan kommit till Ödskölt är inte känt, men däremot är klockans skötsel väl dokumenterad i kyrkans räkenskaper. Bland annat omtalas en borrning som gjordes för att kläppens fästen var utslitna 1826. Efter det försvagades klangen enligt församlingsborna. Den klocka som förr hörts ända till Åmål cirka fyra mil bort fågelvägen klingade nu svagare. 

När Ödskölts kyrka fick ett torn 1896 flyttades den gamla klockan från klockstapeln, men vid restaureringen 1960 fick den anrika klockan åter en egen plats i en ny klockstapel. Där kan den fortfarande, med handkraft, klinga vackert över bygden. Det gör den till Sveriges äldsta kyrkklocka som fortfarande används. Sätt i gång filmen så får du höra den vackra klangen.