Foto: Shutterstock

Mod att vara sårbar

Sårbarhet kräver mod och är en förutsättning för en meningsfull tillvaro, enligt den amerikanska sociologen Brené Brown. Det har hon både sett i sina forskningsresultat och upplevt i sitt eget liv. Text: Mia Sjöström

Sårbarhet har länge fascinerat Brené Brown. När hon i sin forskning bad sina intervjupersoner att avsluta meningen ”För mig är sårbarhet ...” fick hon en rad skilda svar. De handlade bland annat om att be om hjälp, säga nej, ta initiativ till sex, gå på dejt för första gången efter skilsmässan, bli kär, få sparken, flytta sin mamma till hospice, visa något som man har skrivit eller målat, vänta på att prov­­svaren kommer tillbaka, träna med andra trots att man är otränad, medge att man är rädd, be om förlåtelse och visa tillit.

När intervjupersonerna sedan fick frågan hur det känns att vara sårbar beskrev de känslan som att falla fritt, släppa kontrollen, något läskigt och skrämmande men ändå hoppfullt och att de fick både handsvett och hjärtklappning.

– Många svar handlade om att känna sig naken och en person svarade att sår­barhet är den punkt där modet och rädslan möts, skriver Brené i sin bok Mod att vara sårbar.

Boken om sårbarhet har översatts till 52 olika språk och hamnade på första plats på New York Times bästsäljarlista när den kom ut i USA 2012. Två år tidigare hade Brené hållit ett tjugo minuter långt TED-talk om sårbarhet. I det berättade hon om sina egna tillkortakommanden vad det gäller sårbarhet, istället för att rabbla forskningsresultat. Hennes utmaning, sa hon, var att hon ville komma fram till vad sårbarhet är – men utan att vara sårbar själv. Föredraget är i dag ett av världens mest sedda.

– Jag har aldrig sett det själv. Även om jag är glad att jag höll det, så kände jag mig jobbigt sårbar och avslöjad efteråt och det känns fortfarande obehagligt, skriver hon i sin bok.

Brené Brown beskriver sig själv som en person som gillar att ha kontroll och organisera saker. I trettioårsåldern utbildade hon sig till socionom och började forska på anknytning.

– Men när jag frågade mina intervjupersoner om när de kände sig nära andra så berättade de istället om hjärtesorg, skam, svek och rädsla, säger hon i sitt TED-talk. 

För att våga vara sårbar är glädje, tacksamhet och andlighet till stor hjälp.

Brené Brown

Det ledde till att Brené började forska på skam och medkänsla. Hon samlade in tusen­tals historier under åren som följde och publicerade sina resultat. Hon bestämde sig sedan för att hitta en minsta gemensam nämnare bland dem som hade lättast att stå emot skam.

– De levde alla helhjärtat. De hade modet att vara ”operfekta” och snälla mot sig själva och de hade nära, äkta relationer till andra. Men framförallt var de sårbara och vågade säga ”jag älskar dig” först eller investera i en relation utan att veta hur det skulle gå. De sa att sårbarhet var något nödvändigt i deras liv.

Själv levde Brené precis tvärt om, insåg hon. Hon var en mästare på att försöka kontrollera och förutsäga sitt liv. Även om hon ansåg att intervjupersonernas sårbarhet var mod så äcklades hon av sin egen.

– Jag bröt ihop fullständigt och sökte hjälp hos en psykolog. För mig var sårbarhet både svårt och förfärligt och jag kämpade emot den, men förlorade. Dock vann jag mitt liv, berättar hon i sitt TED-föredrag.

Samtidigt med sin personliga resa i sårbarhet fortsatte hon sin forskning i samma ämne.

– Försöker man undvika sin sårbarhet genom att stänga av svåra känslor som sorg, skam och rädsla, så stänger man av alla känslor – även glädje och lycka. Det gör att man blir olycklig och famlar efter mening.

Vägen framåt, menar Brené, är att istället våga vara sårbar, låta sig bli sedd som man är och älska med hela hjärtat trots att det inte finns några garantier i livet.

– För att klara av det behöver vi öva på att vara tacksamma över det vi har och känna att vi duger precis som vi är, oavsett prestation.

Själv utsattes hon för en hel del näthat efter sitt TED-talk. Hon fick läsa att hon var tjock och ful och att det bästa vore om hon tog livet av sig. Av en slump hittade hon tröst i ett tal som den amerikanska presidenten Theodore Roosevelt hållit.

– Talet går ut på att det inte är den som kritiserar andra som räknas. Det viktigaste är istället att vara den som försöker, misslyckas och försöker igen – och som har visat stort mod i att våga försöka. Det sammanfattar allt som jag har lärt mig i min forskning om sårbarhet.

Brené menar att vara sårbar inte handlar om att lyckas eller misslyckas – utan om att förstå att båda delarna ingår i livet. Och trots det ändå våga ge sig hän.

– Sårbarheten är kärnan, hjärtat, ja, själva centrum i en meningsfull mänsklig tillvaro. Sårbarhet är en ovisshet, ett risktagande och en känslomässig nakenhet, men vi blir modiga av det, skriver hon i sin bok.

För att våga vara sårbar är glädje, tacksamhet och andlighet till stor hjälp, har hon sett i sin forskning.

– Andligheten är en viktig vägvisare. Den ger en grundmurad tro på att vi är oupplösligt förenade av en kraft som är större än oss själva, en kraft som är rotad i kärlek och medkänsla. För somliga är det detsamma som Gud. För andra är det detsamma som naturen, konsten eller människans själfullhet, skriver hon.

Brené anser att när vi tar till oss att vi har ett värde, så bejakar vi även att vi är heliga.

– Kanske är det svaret på hur vi ska kunna ta till oss sårbarheten och sluta döva våra känslor: att vi ska vårda och göda själen.

FOTNOT
TED (Technology, Entertainment, Design – teknik, underhållning, formgivning) är en årlig tvärvetenskaplig konferens under temat "idéer värda att sprida".

I samband med konferensen hålls ett antal föredrag, så kallade TED Talks, av kända och högprofilerade föredragshållare. Föredragen videofilmas och läggs upp på internet. Svenskarna Greta Thunberg och Hans Rosling är tillsammans med bland andra Bill Gates, Al Gore och Bono några av dem som hållit föredrag vid TED.

Sårbarhetens fyra myter

I sin bok Mod att vara sårbar listar professor Brené Brown fyra myter om sårbarhet som hon stött på i sin forskning.

1. Visa svaghet
Det här är den mest spridda myten, enligt Brené Brown, som menar att många odlar ett förakt för människor som inte döljer sina känslor, skärper sig och kämpar på.
– Istället för att värdesätta det mod som ligger bakom att våga vara sårbar låter de rädsla och obehag bli till kritik och fördömande, skriver hon i sin bok.
Sårbarhet är alla känslors kärna, menar hon, och en förutsättning för kärlek, glädje, mod och medkänsla såväl som nedstämdhet, rädsla, skam och sorg.
2. Välja bort
Sårbarhet är inget som man kan välja bort, eftersom själ­va livet är sårbart.
– Vi kan inte välja bort den ovisshet som det innebär att leva. Det enda vi kan göra, är att välja hur vi rea­gerar när vi ställs inför ovissheten, skriver hon.
För att få syn på sina reaktioner kan man fråga sin omgivning hur man beter sig när man känner sig obe­kväm och osäker.
3. Visa för mycket
Sårbarhet handlar inte om att avslöja allt om sitt innersta på sociala medier utan om en ömsesidighet, vilket förutsätter gränser och tillit.
– Att vara sårbar är att dela sina känslor och upplevelser med män­niskor som har gjort sig förtjänta av att ta del av dem, skriver Brené.
Det är en långsam och invecklad process där man måste känna tillit för att våga vara sårbar och måste vara sårbar för att våga visa tillit.
4. Klara sig själv
Har man en dömande inställning till att be om hjälp, så har man även omedvetet samma inställning till att hjälpa andra, menar Brené. Men när det handlar om sårbarhet klarar vi oss inte själva utan alla behöver stöd, hjälp och uppmuntran ifrån andra.
– Vi behöver människor som utan att döma låter oss pröva nya sätt att vara när vi tar tag i vår sårbarhet och vårt känsloliv, skriver Brené som i sin forskning sett att sårbarhet föder sårbarhet och att mod smittar.