Foto: Marcus-Gunnar Pettersson

"Mitt i" berättelsen

Det är inte bara orden som är viktiga i en text. Hur de placeras i förhållande till texten som helhet spelar också roll.

I berättelsen om den 12-årige Jesus i templet, har forskare noterat att uttrycket: ”där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor” (Luk 2:46) i den grekiska grundtexten är placerad exakt mitt i berättelsen, och att det verkar symmetriskt medvetet gjort. Det grekiska ordet för ”mitt bland”, meso, är således ord 85 av de 170 ord som utgör berättelsen. Jesus i centrum, med anda ord. I Barnens Bästa Bibel har jag markerat detta genom att översätta ”Mitt i templet, mitt bland lärarna, satt han”. Vi lyfter således fram ordet ”mitt bland” även i Barnens Bästa Bibel.

Men jag fick ju inte till det så att det hamnade exakt mitt i berättelsen…