MIKAEL ERIKSSON 59 år, Karlstad

Tror du att corona-pandemin förändrar människors syn på livet? – Ja, det är ju något man funderar på. Förhoppningsvis inser vi att vi inte är odödliga och att vi behöver varandra. Jag tror vi kommer att uppskatta fysiska möten på ett helt annat sätt. Att träffa mycket folk, skaka hand och ge en kram, sånt har varit så självklart, inget man re­flek­te­rat över. Men nu, jag märker hur jag sak­nar det. Något annat som jag verkligen hoppas och tror kommer att ändra sig är synen på vårdyrken. De som jobbar inom äl­dreomsorgen måste få bättre arbets­för­­hål­landen.