Michael Persson

Korta fakta

Michael Persson
Michael Persson

Födelseår: 1959
Bostadsort: London
Prästvigningsår: 1985
Vigningsstift: Göteborg
Nuvarande jobb: Kyrkoherde i London (församlingen omfattar de Brittiska öarna)
Fritidsintressen: Kultur, friluftsliv, trädgård, matlagning, resor, umgänge

Tre frågor jag brinner mest för

Kommunikation – att översätta kristendom idag. Guds ord ska delas och levas. Ständigt översättas in i vardagen, in i vår tid såväl i det lokala sammanhanget som i det globala. I våra församlingar sker så mycket gott, som vi inte når ut med. Vi har i London och Storbritannien jobbat framgångsrikt med riktad kommunikation såväl i Kyrkoblad och film, i bemötande och miljö, som i sociala medier och webbsida.

Diakoni – vi är alla ömtåliga, utsatta någon tid i livet. I diakonin blir kristen tro praktisk och påtaglig. Vi har skapat två lokala diakontjänster och stöttar tillsammans mängder av människor i alla åldrar; såväl i olika öppna verksamheter som i enskilda samtal och möten.

Ekumenik – att tillsammans med alla människor av tro och av god vilja bygga ett bättre samhälle. Allt vårt resande, invandring och flyktingströmmar (vi är invandrarkyrka) bryter mänskliga gränser. Vi möts i firande av gudstjänster och måltider. Kyrkans tro bär oss, tillsammans. Relation är nyckelord i alla dessa tre.

Detta skulle jag prioritera som biskop

Närvaro i hela stiftet genom besök, mottagningar, möten, samtal och gudstjänster. För att lyssna och lära, bedja och dela, inspirera och stötta, uppmuntra och synliggöra.

En bedjande andlig gemenskap.

Gudstjänstgemenskaperna rustas, uppmuntras och glädjas än mer.

Diakoni och diakoner behöver en framskjuten plats, kanske kontraktsvis.

”Commmunity”-känslan, dvs den öppna gemenskapen i lokalsamhället. I en alltmer urbaniserad värld behöver landsbygden och de små städerna prioriteras.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Våga möta de oundvikliga förändringarna i Sverige i ekonomiska och ekumeniska förhållanden. Med öppenhet, tillförsikt och framtidstro i glad förvissning om att Jesus Kristus kommer oss till mötes från framtiden. Undvika att bli en managementkyrka, som söker likna en storkoncern med rapporter, kontroller och till synes mätbara resultat, särskilt i besparingstider. Sätta människan och relationerna i främsta rummet. Vem är mest utsatt var Jesu fråga in i den tidens vardag. Den frågan gäller ännu.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Lukas 17:10

Mitt favoritprogram på radio/tv:  ”QI” med Stephen Fry (litet som ”Intresseklubben” fast utan svordomar på SVT) annars en god deckare typ ”Morse”.

En bok eller film jag rekommenderar:  Bo Giertz: Stengrunden

Om jag har ledig en dag: Om vi är lediga ihop Camilla och jag brukar det bli brunch och sedan någon utflykt i eller runt London, som ett hus, en utställning eller så. På kvällen oftast en måltid och kanske bio ihop eller bara hänga. Om jag är ledig ensam blir det gärna en runda längs kanalen och Regent´s Park, sedan en vandring eller bokläsande och på kvällen lagar jag mat eller går på konsert.

Ladda ner...

Michael Persson CV