Att vara närvarande här och nu

I Karlstads domkyrka, alldeles nära julhandelns alla köpa och uppleva-erbjudanden, har ett 20-tal personer slagit sig ner framför altaret för att meditera.

Precis som varje torsdag, sitter de här i tystnad för att finna den stillhet som redan finns inom dem.

”Och som längtar efter dem!” utbrister Hans Kvarnström, präst som varit med sedan meditationen introducerades i Domkyrkan i slutet av 1990-talet.

Berätta, vad gör ni?

”Jag brukar säga att vi tar en sittstrejk. En strejk som påminner oss om att världen inte går under även om vi inte hela tiden håller på och är aktiva och duktiga, fantiserar och planerar, styr och ställer. Att meditera är ett tillfälle att lämna både det yttre presterandet och allt det som pågår inom oss hela tiden och försöka vara närvarande här och nu, utan att följa varje idé och impuls. Vi skulle också kunna säga att vi, när vi är stilla och håller mun, låter Gud komma till tals på ett icke verbalt vis.”

Hur menar du?

”När vi börjar meditera märker vi hur lätt vi fastnar i tankekedjor, som kan fungera ungefär så här: Han har en snygg tröja, den ser varm ut, kanske jag ska köpa en sån i julklapp till min bror, var ska vi förresten fira jul, ska vi vara hos mig måste jag städa osv, osv. Efter en tids regelbundet övande blir man mer medveten om alla såna tankeprocesser och börjar upptäcka att tankarna klarar sig själva en stund.

Kanske börjar man också ana grunden i sig själv, en grund bortom tankar, önskningar och rädslor och att vi alla befinner oss i något större, en närvaro som vi i kristen tro kallar Gud och helige Ande. Det ger en tillit och närvarokänsla som i sin tur kan väcka en enorm glädje över att få finnas till som just den person man är!

Måhända går det att jämföra med då man ibland åker skidor eller cyklar – plötsligt bara skidar man, plötsligt bara cyklar man. Eller som när man älskar, plötsligt bara älskar man.”

Det låter ju härligt, så man mediterar främst för att må bra?

”Nej, vi mediterar inte bara för vår egen skull. Att sitta i tystnad innebär ett djupt arbete på ett inre plan, oavsett om man är medveten om det eller inte. På sikt kan meditation därför ge tillgång till större närvaro, frihet och kvalitet i våra handlingar ute i livet. Vi upptäcker så småningom en inre förnyelsebar aktivitet, en hållbar lust att handla och vara verksamma – något som verkligen behövs i dessa tider. Det är som med all sann andlighet, den drar oss till det här livet istället för bort ifrån det.”

Cecilia Hardestam