Mats Hagelin

Kyrkoherde Simrishamns pastorat, Lunds stift

Duktig förkunnare, Positiv och glad, Står för tradition men även förnyelse, Känner kyrkan och hur den styrs båda från profession men även som förtroendevald.