Många möter kyrkan på nya sätt nu

En hel del i kyrkan fortgår nästan som vanligt trots coronapandemin. I vissa församlingar pågår gudstjänstverksamheten på samma tider som de brukar, men med extra försiktighetsåtgärder som mer distans till varandra, noggrann handhygien etc. På sina håll finns till och med fler andaktstillfällen än vanligt.

En del kyrkor håller också extraöppet på vardagarna för att du ska kunna gå dit och sitta en stund eller för att prata med präst eller diakon.

Den grundläggande tanken är att så lite som möjligt ställs in, men så mycket som möjligt ställs om – och uppfinningsrikedomen har varit stor på många håll i stiftet. Sök på församlingens hem-/facebooksida, i appen Kyrkguiden eller ring till pastorsexpeditionen för att få reda på vad som gäller där du bor!

Här är några exempel på aktiviteter: På flera håll har anställda och volontärer hjälpt till att köra ut mat och apoteksvaror till sjuttioplussare och andra riskgrupper som inte kan eller ska gå ut och handla.

Först ut var Storfors där utkörning tre gånger per vecka snabbt kom igång i samarbete med en butik. I Mellerud och Hagfors och på många, många fler platser hjälper kyrkan till i samarbete med kommunen och försvarets frivilligorganisationer.

 Samtalsstöd – ofta i form av hembesök – är en stor del av diakonernas arbete. När inte hembesök är möjligt har telefonsamtal, brev, vykort och på sina håll promenad med prat ersatt de vanliga samtalsformerna.

De flesta regelbundna samlingar med fika eller lunch har ställts in. Det gör att många av ”stammisarna” saknar sina sociala kontakter. I Grums ringde man alla som brukade komma på mötena och stämde träff utomhus med några i taget nära deras hem. Där kunde de prata bort en stund – på behörigt avstånd! – och alla fick en ”stammisbullpåse” med sig hem.

 Under våren har det dukats upp korv och bröd utanför domkyrkoporten i Karlstad. Många – de flesta äldre – har tagit sig dit och fått både korv och en pratstund.

I Karlskoga tog kyrkan tag i elevernas situation när deras gymnasier stängde. Det bjöds på lunch och läxhjälp för de som behövde det.

En tipspromenad i centrala Kil lockade under en tid många barn och föräldrar till en promenad. Församlingens barnledare såg till att det var nya tipsfrågor varje vecka. I Kil har det också funnits pysselpåsar för barn att hämta på pastorsexpeditionen.

I alla de tolv kyrkorna i Arvika pastorat finns böcker utlagda där besökarna uppmanas att skriva och dela sin inre berättelse i coronatider – oro, ångest och hoppfulla tankar.

På hemsidan finns också möjlighet att skriva in sina tankar. Allt är anonymt, bara datum efterfrågas.

I Karlstads stift finns 89 barnkörer, 16 ungdomskörer, 147 vuxenkörer och 15 instrumentensembler med tillsammans cirka 4 400 aktiva. I vår har de tvingats ställa in alla vanliga övningar och framträdanden. I Ekshärad provade man att öva körsång via internet. Kantorn Jenny Ekström var först tveksam, men det visade sig fungera ganska bra och vara så trevligt att nästan alla körmedlemmarna ville vara med.

Varsel, konkurser och permitteringar har drabbat tusentals människor. I Arvika har Svenska kyrkan, tillsammans med frikyrkorna, gått ihop och skickat ut en informationsfolder till alla företag i kommunen där de berättar vilket stöd de kan erbjuda i oroliga tider: stödsamtal lokalt av diakoner och präster, via telefon och internet.

Kyrkorna hoppas också att få signaler från företagen om mer konkreta hjälpbehov när arbetslösheten slår till.