Lucka 9

Tänd ett ljus för någon.

Ta en paus och tänd ett ljus idag. Tänk på någon eller något som du bär nära hjärtat.

Tänd ett riktigt ljus eller ett digitalt. Via Svenska kyrkans bönewebb kan du tända ett digitalt ljus. 

Glöm inte att blåsa ut ljuset sedan.