Lucka 4

Skriv en uppmuntrande kommentar på nätet.

Störst av allt är kärleken

1 Kor 13:13

81% av alla som bor i Sverige använder sociala  medier. 56% gör det  dagligen.

98 % av sexåringarna använder internet någon gång.

81% av alla 11 åringar använder sig av sociala medier.

Ord som nättroll har blivit ett nytt ord i det svenska språket och forskning visar på kopplingar mellan sociala medier och psykisk ohälsa. Så ta dig en stund och motverka mobbingen på nätet genom att skriva en uppmuntrande kommentar, eller flera!

Inom Svenska kyrkan finns det nätvandrare. Nätvandring innebär att försöka se, stötta och stärka unga via nätet. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön. Unga är ofta hänvisade till att själavårda varandra, det kan vara en tung börda att bära. Att var kyrka handlar mycket om att möta upp i samtal om livet och att finnas där för den som ropar/viskar/talar.