Lucka 3

Lyssna på vacker musik.

Vad som upplevs vackert varierar mycket från person till person. Så ta några minuter och lyssna till något som får dig att känna dig varm inombords.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Under år 2017 nesökte 2,4 miljoner konserter och musikgudstjänster i Svenska kyrkan. 

Är du själv intresserad av att sjunga i kör? Klicka här.

I väntan på nästa konsert?  

Följ Svenska kyrkan på Spotify för låttips! Här är en ihopsatt spellista med sånger som förmedlar hopp. Listmakare är David Åberg, organist och lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

KYRKOMUSIKEN OCH HISTORIEN

Under det första årtusendet som kristendomen spred över välden så utvecklades skilda sångtraditioner i olika länder och landsdelar. Sången och musiken levde vidare som den alltid gjort genom muntlig tradition. Under 800-talet så började den muntliga musiktraditionen i Väst svikta och man började att skriva ner enklare noteringar som stöd för minnet.  Allt mer skrev ner och det komponerades ständigt nya sånger och psalmer.  Den snabba utvecklingen resulterade i att den tidigare så folkligt kända musiken hade utvecklats till något som blev allt svårare för gemene man att delta i. 

Med hjälp av Luther så blev musiken återigen mer folklig. Både Luther själv och andra diktade till melodier som hämtades från folkliga melodier som funnits i generationer. Dessa välkända melodier kunde folket lära sig att komma ihåg texten till och de kunde återigen vara aktiva deltagare i gudstjänstlivet och kyrkomusiken. Reformationen och boktryckarkonsten gjorde att även nya sånger och psalmer kunde spridas över hela landet, och fler kunde på så sätt vara aktivt deltagande part i gudstjänsten.