Lucka 21

Ring någon som blir glad att höra av dig.

Ta några minuter och ring någon som du inte pratat med på ett tag. Våra sociala kontakter gör gott för själen. Ta en paus från arbetet och lägg din uppmärksamhet på någon annan.

Känner du någon som bär på sorg? Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer. Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.