Lucka 19

Läs om de svenska kyrkoherdarna i Berlin som kämpade för förtryckta under nazitiden.

Kyrkans tomt var på sätt och vis svenskt territorium, men bevakades av Gestapo, den hemliga polisen. Kyrkans medarbetare fick hela tiden tänka sig för i predikningar, brev och telefonsamtal. Medan kyrkans vind blev ett viktigt gömställe. Klicka här för att läsa mer...

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT, har församlingar på drygt 40 orter. Utlandskyrkan finns representerad på ytterligare ett hundratal platser runt om i världen. 

Här hittar du Svenska kyrkan i världen. 

Här kan du möta några av de svenskar som kommit i kontakt med en församling i utlandet. Berättelserna rymmer många känslor: skräck, sorg, oro, vilsenhet, tröst, trygghet – och glädje.