Lucka 18

Försök att uppskatta saker du tar för givet.

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Svenska kyrkan ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.