Kurs: Livsnära predikan och bibeltolkning

Välkommen att delta i denna kurs om predikan och bibeltolkning, under sex heldagar 2023. Den är en fortbildning där du får lyssna till föreläsningar, samtala, göra skrivövningar, lyssna till predikningar, prov-tänka tillsammans.

 Ett uppslagen bok med ett snirkligt snöre som bokmärke.

Vi kommer att ha med Barnens Bästa Bibel i våra övningar och bibeltolkningar. Vi kommer att arbeta med olika dramaturgiska predikostrukturer, såsom dikt, debatt, resonemang, litania med mera!

Att predika är både en glädje och en utmaning. Att tolka bibelns texter är också både ock.

I denna brottning med liv, text och kommunikation behöver vi hjälpa varandra, dela erfarenheter, stärka varandra, så att predikan och mötet med Bibeln kan skapa rymlig plats för det levande ordet just där vi är.

Om kursen

Kursen startar torsdag 16 mars och hålls under sex heldagar fördelade över hela året. Tre dagar på våren och tre på hösten: 

 • 16 mars 
 • 27 april
 • 24 maj
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november

Vem

För präster, veniater & alla som predikar och berättar. Max antal deltagare är 20 stycken.

Plats

Karlstads stiftskansli, Residenstorget 1 i Karlstad. 

Föreläsare

 • Jesper Svartvik, präst, teologie doktor, forskare, författare, stiftsteolog i Karlstads stift.
 • Carina Sundberg, präst, eologie doktor, ekoteolog, Norrköping.
 • Otfried Czaika, professor, stiftsteolog, Karlstad stift, hösten 2023

Anmälan till kursen Livsnära predikan & bibeltolkning

Vi behöver din anmälan senast 1 mars.

Anmäl dig här

Utbildningdagar och teman

Tidsramar för samtliga dagar är start med drop in fika kl. 9-9:30 och summering kl. 16:30.

Torsdag 16 mars: Predikans varför- om möjligheter och svårigheter
 • Runda om en predikan som ”tog tag”
 • Inledande föreläsning, predikans möjligheter och svårigheter (Carina)
 • Kreativt skrivande
 • Inledande föreläsning, bibelbrottningens möjligheter och svårigheter (Jesper)
 • Gruppsamtal om bibeltolkningens huvudstråk och bakgator (Jesper)

 

Torsdag 27 april: Predikans hur- om kroppsspråk och havsteologi
 • Predikans kroppslighet och kroppsspråk, predikans hur (Carina)
 • Kroppsliga övningar (Carina)
 • Bibelns sju hav och predikan (Jesper)
 • Grupparbete

 

Onsdag 24 maj: Predikans var - om etisk och profetisk predikan och bibeltolkning
 • Dårskapens homiletik, kristocentrisk predikan och klimatförändringarna (Carina)
 • Profeternas budskap – dårar och tårar då och nu (Jesper).
 • Vi lyssnar till två-tre predikningar (från gruppen)

 

Torsdag 14 september: Predikan i historien – fokus reformationstiden. (Otfried Czaika)
 • Predikans ställning i en evangelisk luthersk kyrka – vi jämför med våra nordiska grannländer är Sverige en mix av anglikanska, pietistiska och lutherska traditioner? Koncentrerar vi oss mer på Luther än våra grannar?
 • Vi lyssnar till några predikningar från gruppen

 

Torsdag 12 oktober: Predikan - i de mindre sammanhangen – ”där två eller tre är samlade i mitt namn”
 • Predikan i små sammanhang, predika i ”glesbygd”, predikogrupper, dialogpredikan, andra praktiska tips
 • Vi lyssnar till 3 predikningar från gruppen (em)

 

Torsdag 9 november: Predikan - när livet inte blev som vi hoppades på – om sorgen, saknaden & tvivlet.
 • Sekulariseringen, Luther, Gustaf Wingren, nordisk skapelseteologi
 • Vårt lutherska arv – en självkritisk granskning med anledning av Kristallnatten (Jesper)
 • Vi lyssnar till några predikningar

Relaterat innehåll

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad i Karlstads stift.