Livsmening, livsmod och livsglädje – samtal om existentiell hälsa

Hur mår du och hur känns det att leva? Har livet en mening? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid? Livsfrågorna gör sig påminda i tider av förändring och ovisshet och kan vara nycklar till den nya hälsodimensionen – existentiell hälsa.

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare och hedersdoktor vid Uppsala universitet och har livet igenom sökt olika sätt att tala om de stora livsfrågorna. Nu senast i boken Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa där hon tillsammans med terapeuten och ledarutbildaren Kerstin Enlund belyser den existentiella hälsans betydelse som motståndskraft mot livets prövningar och svårigheter.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, finns det en existentiell dimension av hälsa vid sidan av fysisk, psykisk och social hälsa.

I boken listas åtta byggstenar i människans existentiella hälsa och varje byggsten har ett eget kapitel:

• Hopp som framtidstro

• Helhet och integration av tankar känslor och handlingar

• Andlig kontakt på ett djupare plan

• Förundran som väcker gensvar inom oss

• Meningen med och i livet

Lisbeth Gustafsson tipsar om hur du kan känna framtidstro, trots omvälvande förändringar.

• Inre frid och harmoni

• Andlig styrka att komma igenom det svåra

• Personlig tro som ger fäste i vardagen 

– Det speciella för mig med de åtta byggstenarna i existentiell hälsa är att vi inte behöver uppfinna dom, att de finns nedlagda i livet, säger Lisbeth Gustafsson.

– Kanske handlar det mer om att upptäcka nya sidor av oss själva och våra liv. Att fundera över vad som ger oss hopp och mening i livet och hur vi förmedlar det till andra omkring oss. Min erfarenhet är att det händer något när vi talar sant om livet i mötet med varandra. Att det skapas tillit, att goda samtal är tillitens födelseplats.

Vad ger dig hopp och mening i livet?

– Det som ger mig hopp är omsorg om livet. Omsorgen är en kraft som föds genom oss för att skydda och värna livet.

– Med åren har hopp alltmer blivit ett uppdrag för mig, att vara bärare av hopp. Inte minst i mötet med en del unga vänner som tappat hoppet och framtidstron. Jag frågar mig ofta om det går att förmedla hopp till den som har förlorat hoppet. Jag vet inte om det är möjligt, men jag försöker vara bredvid, vara närvarande som ställföreträdande hopp.

Personlig tro är en annan byggsten till hälsa. Vad menas med tro i det sammanhanget?

– Det behöver inte vara en religiös tro men värden i livet som ger fäste. Tro är en känslig fråga för många men samtidigt finns det hos många en dragningskraft till mysteriet. Jag minns ett framtidsseminarium kallat Vart går trenden? några år tillbaks i tiden. I rapporten efteråt kunde man läsa: ”Medan samhället genomgår en förändring från industri- till informationssamhälle genomsyras människorna av en mysterielängtan, en längtan efter något som är större än deras egna hjärtan och tankar.”

– Det finns så många berättelser om tro och andliga er­farenheter om vi väljer att lyssna på varandra. Jag har många gånger häpnat över människors trosliv i det tysta. Inte tro som trossatser utan tro som liv – subtila erfarenheter av närvaro i situationer då livet prövas. Var det en skyddsängel som räddade oss? Var kom kraften ifrån? Vem viskade i mitt öra? Livet rymmer aningar, förnimmelser och förvandlande ögonblick om vi väljer att vara lyhörda för det. 

 Hur ser din egen tro ut?

– Jag talar hellre om andlighet än tro. Min andlighet vaknade under en djup förlust i livet. Då öppnades mina ögon för livets förunderliga mysterium. Med tiden har jag lärt mig att uppskatta den kristna trons mer traditionella språk och bilder för livets hemligheter. Tron är en gåva som ger mig sammanhang och mening i livet. 

Utfrågare Cecilia Hardestam

Tips!

• Se människan
Vårda det mänskliga mötet! Glöm inte att tillit skapas i genuina möten. Tilliten bärs på tusen axlar och vi är, var och en av oss, en axel.

• Lyssna till livet
Om vi lär oss att lyssna till livet kan vi fördjupa förståelsen av oss själva. Livet är inte trasigt eller helt – utan både trasigt och helt. När vi lyssnar till sorgen får vi kontakt med glädjen. ”Var inte rädd för mörkret ty ljuset vilar där”, som det heter i dikten.

• Låta dig förundras
Vi kan i all enkelhet öva oss i närvaro och uppmärksamhet på det som händer omkring oss. Låta oss förundras av livets olika uttryck. Ögonblick av förundran är fönster mot en större verklighet.

• Visa självmedkänsla
När vi slutar hacka ned på oss själva minskar stressen i våra kroppar. Självkritik är en energitjuv! När vi visar medkänsla med oss själva mår vi bättre. Värme och vänlighet inåt är också nycklar till frid och framtidstro.

• Be om hjälp
Vi behöver inte vara ensamma i vår oro eller sårbarhet. Ett tecken på andlig styrka är att vi vågar be om hjälp när vi har det svårt. Goda samtal med en medvandrare ger ofta kraft och förnyat mod.

• Bli bärare av hopp
Hopp är inte bara en känsla utan ett uppdrag. Vi kan aktivt förmedla hopp genom att se och bekräfta varandra, sprida ljus och värme omkring oss. Det är aldrig för sent att hoppas.

Föreläsning

Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa

Lisbeth Gustafsson föreläser i hörsalen på Värmlands museum tillsammans med Kerstin Enlund, terapeut, ledarutbildare och ordförande i Equmeniakyrkan. De båda berättar om den inre hälsans byggstenar, om livet och livserfarenheter som väg till andlighet och tro utifrån sin gemensamma bok.

NÄR: Lördag 13 november kl 10.00-15.00, avbrott för lunch

VAR: Värmlands Museum

Info och anmälan (senast 1/11): ase.lindberg@svenskakyrkan.se eller 054-17 24 11

Ingen kostnad. Lunch finns att köpa på plats.