Foto: Ann-Marie Nordström

Livslångt lärande i församlingen – teologiska och pedagogiska perspektiv

Livslångt lärande i församlingen ger teologiska och pedagogiska perspektiv med syfte att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande.

Ansvaret att ge vidare evangeliet definieras som Svenska kyrkans dopundervisningsansvar. Att lägga trons perspektiv på livet, samhället och världen är en praktik som vi tillsammans gör och formulerar.

’Livslångt lärande i församlingen’ sätter fokus på hur församlingen lär genom hela sitt sätt att leva och vara. Utbildningen bygger på religionspedagogiska teorier och teologiska perspektiv kring lärande och församlingssyn samt på fallstudier av konkreta läraktiviteter i församlingar. I utbildningen möter vi således perspektiv och teorier som hjälper att strukturera och organisera lärandet i församlingen och kopplar dessa till en teologisk och pedagogisk grundsyn. Fokus ligger på församlingen som helhet och på hur vi lär oss tillsammans. Utbildningen bygger på en förståelse av lärande som både individuellt och socialt. Den lärande människan och den lärande gemenskapen står i centrum. Under hösten fokuserar utbildningen på förståelse, teorier och redskap.

Under våren ges möjlighet till fortsatt lärande i församlingens konkreta miljö. I vårens process är det en styrka att vara många medarbetare tillsammans - förtroendevalda, ideella och yrkesutövande.

För att lärandet ska komma församlingen till godo ser vi gärna att det är minst två från varje församling eller pastorat som går kursen. Parallellt med utbildningen ger EHS en högskolekurs på samma tema som litteraturkurs på basnivå och avancerad nivå. Det innebär att du som går utbildningen och som önskar få högskolepoäng också kan anmäla dig till den akademiska kursen. Vid anmälan anger du om du är intresserad av att även anmäla dig till högskolekursen. Mer information om det kommer i samband med bekräftelsebrev efter anmälningstidens utgång.'

Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Växjö och Strängnäs stift samt Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). 

Kursen kan läsas i tre olika varianter:

 1. Stiftsutbildning Deltagande under hela kursen. Efter avslutat kurs ges ett intyg om deltagande.
 2. Akademisk kurs på basnivå Utöver stiftsutbildning tillkommer ett obligatoriskt examinerande moment. Kursen ger 7,5 hp. Grundläggande behörighet för högskoleutbildning krävs.
 3. Akademisk kurs på avancerat nivå Utöver stiftsutbildning tillkommer ett obligatoriskt examinerande moment samt betydligt mer kurslitteratur, som är på engelska. Här gäller särskilda behörighetskrav.

Vid alla tre varianter krävs deltagande i följande moment:

Höst 2023

 • Torsdag 31 aug, kl. 10.00-11.30:
  Digitalt uppstartsmöte
 • Tisdag 19 september, kl. 11.00 – onsdag, 20 sep, kl. 13.00:
  Fysisk träff på EHS i Bromma
 • Fredag 6 okt 2023, kl. 10.00-11.30: Digital kursdag
 • Onsdag 25 oktober 2023, kl. 10.00-16.00:
  Kursdag med EHS 10-12, 13-16 digital/stiftsvis
 • Torsdag 23 november 2023, kl. 9.00-15.00:
  Kursdag med EHS, 13-15 digital/stiftsvis

Våren 2024, församlingsprocess

 • Lördag 16 mars 2024, kl.10.00-16.00:
  Kursdag
 • Lördag, 1 jun 2024, kl. 10.00-16.00:
  Kursdag  
 • Lördag, 19 okt 2024, kl. 10.00-16.00:
  Bonusdag

För vem:

Anställda och ideella medarbetare med pedagogiska uppgifter.

Kostnad:

1000 kronor I kurskostnaden ingår undervisning samt kost under vår gemensamma träff på EHS. Kostnad för litteratur, resor och övernattning i Bromma tillkommer om ungefär 3600 kronor. Karlstads stift subventionerar utbildningen för de platser vi får tillgång till. Kursavgiften faktureras av stiftet i efterskott. För den som är antagen till kursen och har bekräftat sin plats är anmälan bindande och hela avgiften debiteras. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften.

 

Anmälan

Anmälan är stängd. Varje stift behandlar ansökningarna i den ordning de kommer in. Vid fler ansökningar än antal platser fördelar stiften tillsammans platserna efter bedömning av behov, nytta och fördelning i stiften.

Relaterat innehåll

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad av Svenska kyrkan i Karlstads stift.