Linda Vikdahl

Komminister i Umeå Maria församling, Luleå stift. Filosofie doktor i religionsvetenskap.

Motivering

Linda Vikdahl är en person som vi anser uppfyller kriterierna för ämbetet. Vi skulle vilja se henne som biskop med anledning av hennes arbetslivserfarenhet, hennes chefs-, ledar- och organisationskunskaper och hennes intresse för, och kunskaper i religionsbeteendevetenskap. Linda Vikdahl har också en intagande personlighet. 
Linda Vikdahl har stort engagemang i Svenska kyrkan inom flertalet verksamhetsområden, hon har livserfarenhet och hennes medmänskliga bemötande är behagligt. Linda Vikdahl är van att framträda. Hon är konstruktiv och tillmötesgående i alla konstellationer och i alla slags medier.