Leva med ovisshet

Välkommen till åtta fristående samtalstillfällen med korta föredrag om tillit, sårbarhet och andlig hälsa. Hur mår du idag och hur känns det att leva?

Om Eventet

Datum, tid och plats

Vi möts fyra gånger under våren respektive hösten med enkelt fika. Kom de tillfällen du kan och vill. 

  • Lördag 3 september kl. 10–12 i Tingvallakyrkan
  • Lördag 8 oktober kl. 10–12 i Norrstrandskyrkan
  • Lördag 29 oktober kl. 10–12 i Tingvallakyrkan
  • Lördag 19 november kl. 10–12 i Norrstrandskyrkan
Vem riktar det sig mot?

Alla intresserade – varmt välkommen! 

Övrigt

Seminarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. 

Däremot tar vi gärna emot en intresseanmälan så kan vi uppskatta ungefär hur många vi blir! Skicka den till ase.lindberg@svenskakyrkan.se  eller per-ulrik.johansson@tingvallakyrkan.se

Tillfällena utgår från de byggstenar som Världshälsoorganisationen lyfter fram som grundläggande för inre andlig hälsa. 

Samtalsforumet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Sensus och Bilda. Vi har under våren haft fyra träffar och under hösten har vi de resterande fyra: mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro.

Medverkande

Anders Daleskog, Cecilia Hardestam, Elisabeth Nilsson, Eva Persson, Kerstin Almegård, Jonas Hult, Maja Floberg, Margareta Vintfjärd, Per-Ulrik Johansson, Åse Lindberg 

Välkommen!

Relaterade artiklar

Åtta berättelser om existentiella hälsofrågor

I boken Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa har författarna Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund bjudit in åtta personer att dela sina livsberättelser. Utgångspunkten är de byggstenar som Världshälsoorganisationen lyfter fram som grundläggande för inre, existentiell hälsa och i höstas höll författarna ett uppskattat fördrag om boken på Värmlands museum.

Livsmening, livsmod och livsglädje – samtal om existentiell hälsa

Hur mår du och hur känns det att leva? Har livet en mening? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid? Livsfrågorna gör sig påminda i tider av förändring och ovisshet och kan vara nycklar till den nya hälsodimensionen – existentiell hälsa.