Lena Skoting

Korta fakta

Lena Skoting
Lena Skoting

Födelseår: 1958
Bostadsort: Säffle
Prästvigningsår: 1982
Vigningsstift: Karlstad
Nuvarande jobb: Kyrkoherde i Säffle, Kontraktsprost i Västra Värmland
Fritidsintressen: Ridning, böcker, hantverk, musik…

Tre frågor jag brinner mest för

Gudstjänstlivets utveckling. En församling lever i och av gudstjänsten. Gudstjänstlivet behöver utvecklas så att det blir relevant och intressant för människor i vår tid. Gudstjänsten ska vara en sammanhållen helhet där ord, musik och andra uttryckssätt samverkar så att det ger förutsättningar för Gudsmöten och möten mellan människor.

Profetisk diakoni. Kyrkans ställningstagande för människor i utanförskap ska vara tydligt och präglas av handlingskraft. Det gäller både i vår egen närmiljö och i ett internationellt perspektiv. Människor som lever i utsatthet ska kunna lita på att kyrkan är på deras sida. Barn-, konfirmand- och ungdomsverksamhet.

Barn och unga behövs när vi bygger framtidens kyrka. De behövs som kritiska och kreativa röster här och nu. De berikar församlingarnas liv och får själva möjligheten att tidigt upptäcka kristen tro. Det ger dem en bra grund i livet och kyrkan nya perspektiv.

Detta skulle jag prioritera som biskop

Mitt ledarskap bygger på delaktighet och förankring. Så skulle jag arbeta också som biskop.

Vi behöver arbeta tillsammans med frågan ”Vart är vi på väg?” Jag tror att det är dags att vi lämnar omorganisationerna bakom oss och prioriterar innehållet i kyrkans budskap. Vi ska bli tydligare som kristna – också för att kunna föra en god dialog med företrädare för andra trosåskådningar.

Jag skulle prioritera arbetet med rekryteringar, utveckla rekryterande miljöer och ge stöd i rekryteringar.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Att arbeta med sin identitet som evangelisk-luthersk folkkyrka, i förkunnelse, lära och liv.

Att utveckla hur vi bättre ska ta tillvara ideella krafter och ge människor mandat och förtroende att företräda Svenska kyrkan.

Att vara en röst för människor som lever i utsatta situationer och för den skapelse vi fått ansvar att förvalta.

Att hitta en sätt att hantera alla kyrkor och andra fastigheter, i relation till den kristna traditionen, kulturvärden, avfolkningsbygders villkor och användbarhet. 

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. (Fil 2:5-6a)

Mitt favoritprogram på radio/tv: På spåret

En bok eller film jag rekommenderar: Ökenbrevet av Göran Tunström

Om jag har ledig en dag: Då har jag gott om tid att ägna mig åt min nordsvenska brukshäst. Jag rider en tur i skogen eller tar ett dressyrpass i ridhuset. Jag läser, troligen en ”pusseldeckare” eller en biografi.  Kanske hinner jag sätta mig i vävstolen en stund också.

Ladda ner...

Lena Skoting CV