Lista över ledig jakt

Här ser du de jaktarrenden som finns lediga för hyra inom Prästlönetillgångarna i Karlstads stift.

Ledig jakt

Om du vill teckna något av dessa arrenden skickar du din intresseanmälan till oss. Mer information om hur det går till finns här. Kartor över viltvårdsområden finns på ViltGIS, länsstyrelsernas geodataportal. Klicka på länkarna nedan för att komma till kartan.

Jakträtter

Inga lediga jakter just nu!

Del av jakträtt

På några ställen har vi ledig jaktmark på fastigheter inom viltvårdsområden, där arealen är för liten för att ge rätt till ett jakträttsbevis inom det aktuella viltvårdsområdet. Ibland går det att arrendera den resterande arealen av någon annan markägare inom samma viltvårdsområde och på så sätt få möjlighet att jaga. 

De arrenden det gäller finns i listan här nedanför. Anmäl inte intresse för dessa arrenden om du inte har, eller kommer att kunna få tag på den kompletterande arealen.

Avtal 25601c. Arvika kommun. Jakträtt på 30 hektar inom Järperudsortens viltvårdsområde. Jakträtten omfattar övrig jakt, dvs all jakt förutom jakt på älg. För att erhålla jakträttsbevis inom viltvårdsområdet krävs 50 ha. Pris: 893 kr inkl moms.

Avtal 08601c. Torsby kommun. Jakträtt på 143 hektar inom Ovansjö viltvårdsområde. Jakträtten omfattar all jakt, dvs både älgjakt och övrig jakt. För att erhålla jakträttsbevis inom viltvårdsområdet krävs 200 ha. Kompletterande areal krävs (se information ovan). Pris: 2253 kr inkl moms. 

Avtal 17603c. Torsby kommun. Jakträtt på 36 hektar inom Velens viltvårdsområde. Jakträtten omfattar all jakt, dvs både älgjakt och övrig jakt. För att erhålla jakträttsbevis inom viltvårdsområdet krävs 100 ha. Kompletterande areal krävs (se information ovan). Pris: 1047 kr inkl moms. 

Avtal 45602c. Torsby kommun. Jakträtt på 20 hektar inom Elindebols viltvårdsområde. Jakträtten omfattar all jakt, dvs både älgjakt och övrig jakt. För att erhålla jakträttsbevis inom viltvårdsområdet krävs 100 ha.  Kompletterande areal krävs (se information ovan). Pris: 527 kr inkl moms. 

Avtal 70601c. Torsby kommun. Jakträtt på 13 hektar inom Bosebergs viltvårdsområde. Jakträtten omfattar all jakt, dvs både älgjakt och övrig jakt. För att erhålla jakträttsbevis inom viltvårdsområdet krävs 75 ha.  Kompletterande areal krävs (se information ovan). Pris: 410 kr inkl moms. 

Avtal 58606e. Sunne kommun. Jakträtt på 27 hektar inom Södra Borgeby viltvårdsområde. Jakträtten omfattar all jakt, dvs både älgjakt och övrig jakt. För att erhålla jakträttsbevis inom viltvårdsområdet krävs 50 ha. Kompletterande areal krävs (se information ovan).  Pris: 1165 kr inkl moms.

Avtal 74604g. Årjängs kommun. Jakträtt på 14 hektar inom Älgåna viltvårdsområde. Jakträtten omfattar all jakt, dvs både älgjakt och övrig jakt. För att erhålla jakträttsbevis inom viltvårdsområdet krävs 50 ha.  Kompletterande areal krävs (se information ovan). Pris: 526 kr inkl moms.