Larsson Thorbjörn

Biträdande kyrkoherde i Katarina församling, Stockholms stift

Motivering

Thorbjörn Larsson har varit stiftsadjunkt under 90-talet hos biskop Henrik Svenungsson, Stockholm Han har lång chefserfarenhet från både Svenska kyrkan och övriga samhället, t.ex. som chef för Stjärnholms slott/stiftsgård och direktor för Ersta diakoni, en rad styrelseuppdrag samt utredningsarbete för Socialdepartementet. Torbjörn är målmedveten och vet om både framgång och nederlag i uppgiften som chef.
Just nu är Torbjörn biträdande kyrkoherde i Katarina församling, Stockholm. Här har han med fasthet skapat ordning i den inre organisationen och strukturen i en bred kyrklig miljö. Torbjörn är en god kommunikatör, teolog och predikant som med sin kyrkliga och sociala erfarenhet representerar hela Svenska kyrkan.