Lars Viper

Kyrkoherde i Nyköping och kontraktsprost, Strängnäs stift

Motivering

Lars Viper är en erfaren präst med rötter i Värmland, Gräsmark. Han har under sin uppväxt firat sina lov i Värmland och har fortfarande mycket kontakt med Värmland, eftersom han har syskon med familjer som bor här. Lars har ett stort historiskt intresse. Han är både allvarlig till sin person, men han har också mycket humor i sin dagliga gärning.