Lärandefestivalen

Välkomna till Karlstads CCC den 7-8 november 2019. Lärandefestivalen är en konferens för fortbildning och erfarenhetsdelande om pedagogik och lärande i Svenska kyrkan.

Här är några du möter under Lärandefestivalen:

Allt för att vi tillsammans ska föra traditionen vidare

Sören Dalevi

Det grekiska ordet för tradition är paradosis, som betyder ”det som getts vidare”. Det var i antiken lärarens uppgift att ge vidare till studenten den lära som han i sin tur fått från sin lärare.

Den pedagogiska utmaningen idag består just i att ge vidare det vi själva fått - att låta berättelsen gå vidare​.

Men för att kunna ge vidare behöver vi själva fördjupa oss i traditionen.

Vi kan inte ge vidare en tradition vi själva inte bottnar i. Detta är själva kärnan i den pedagogiska utmaningen.

Under två dagar kommer vi att  inspireras av upplevelser, erfarenheter, utställningar, föredrag, film, workshops, samtal och mycket annat. 

Allt för att vi tillsammans ska föra traditionen vidare. 

 

Varmt välkomna till Karlstad

+ Sören Dalevi​

Ramprogram

Torsdag 7 november

9.30–10.00 Fika
0.00–12.00 Inledning
12.00–13.00 Lunch 
13.00–14.20 Valbara seminarium
14.20–15.00 Kaffe 
15.00–15.50 Valbara seminarier
16.00–16.30 Gemensamt program

Fredag 8 november


8.30 Inledning i storgrupp
9.00 -12.00 Valbara seminarier
12.30–13.15 Lunch 
13.15–13.30 Samling för promenad till Domkyrkan 1
13.50–15.00 Sändningsgudstjänst​

Anmälan

Deltagaravgift: 1350 kr.

Studenter/ideella: 450 kr​

Anmäl dig genom att klicka här

Boende


Elite Stadshotellet Karlstad - bokningskod SVE071119
Bokas via tel: 054-29 30 00, eller info.karlstad@elite.se. Bokningsbart t.o.m. 7/10.

Good Morning Hotels - bokningskod 3200 4551
Bokas via tel: 054-17 28 30 eller karlstad@gmorninghotels.se. Bokningsbart t.o.m. 7/10.

Clarion Hotel Drott - bokningskod GR2711 
Bokas via cc.drott@choice.se. Bokningsbart t.o.m. 4/9.

Clarion Hotel Plaza, bokningskod 5805. Kontaktuppgifer: 054 - 100 200 alt. cc.plazakarlstad@choice.se Bokningsbart fram till 6/9 

Clarion Hotel Bilan, bokningskod GR 1945.       

Scandic Winn - bokningskod 468 108 03
Bokas via tel: 054-776 47 13 
mån-fre 08-16 eller group.karlstad@scandichotels.com. Bokningsbart t.o.m. 25/9.

Scandic Karlstad City - bokningskod 468 109 49
Bokas via tel: 054-776 47 13 mån-fre 08-16, eller group.karlstad@scandichotels.com. Bokningsbart t.o.m. 25/9.       

First Hotel River C, bokningskod Svenska kyrkan.