Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads stift Besöksadress: Västra Torggatan 15, 65224 Karlstad Postadress: Box 186, 65105 Karlstad Telefon:+46(54)172400 E-post till Karlstads stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkounderhållsbidrag

Församlingar och pastorat i Karlstads stift kan söka Kyrkounderhållsbidrag för år 2019 gällande underhålls- och reparationsåtgärder på kyrkor.

Enligt utredningen Gemensamt ansvar och Kyrkostyrelsens beslut den 4 maj 2017 kommer stiften att från 2018 erhålla ett Kyrkounderhållsbidrag som i sin tur ska ge församlingar och pastorat ekonomiskt stöd till bl. a. underhåll av kyrkobyggnaderna.

 

Bidraget söks på bifogad blankett, i ett exemplar inkl ritningar och övriga handlingar.

Ansökningsblankett

Ledigförklarande Kyrkounderhållsbidrag

Bidraget omfattar åtgärder på kyrkobyggnader vilket även inkluderar eventuellt fristående klockstaplar. Bidraget kan kombineras med den Kyrkoantikvariska ersättningen.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnat senast 31 oktober 2018 för att kunna behandlas parallellt med Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för 2020.

Rekvisition för nedladdning.

Beslut om eventuellt bidrag fattas av stiftsstyrelsen vid möte i september 2019 under förutsättning att medel beviljas. 

Beslut 2018

Beslut 2019

Beslut 2020

Eventuella frågor besvaras av stiftsantikvarie Erika Hedenskog, energiingenjör Johannes Wikström eller fastighetsingenjör Sune Fransson.

Erikas e-postadress är: erika.hedenskog@svenskakyrkan.se
tel 054-17 24 49.

Johannes e-postadress är: johannes.wikstrom@svenskakyrkan.se
tel 054 - 17 24 77.

Sunes e-postadress är: sune.fransson@svenskakyrkan.se
tel 054-17 24 73.