Foto: Louise Hedberg

Kyrkogården - då och nu

I häftet ”Kyrkans begravningsplatser förr och nu” kan vi bland annat läsa att medeltidens kyrkogårdar främst formades utifrån nyttoaspekten: de skulle bådebereda de avlidna plats i jorden och samtidigt kunna användas som marknadsplatser.

Vi får också veta att mångkulturen på våra svenska kyrkogårdar inte är någonting
nytt. Redan i 1686 års kyrkolag hävdades att de som tillhörde annan religion och dog i Sverige skulle ”njuta fuller kyrkogård och lägerstad”. I dag finns ett lagstadgat krav på att församlingar som är huvudmän för begravningsverksamheten ska tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Särskilda gravplatser för bland annat muslimer, judar, romer och bahaier finns som avskilda kvarter på många allmänna begravningsplatser.

Klicka här för att läsa häftet om begravningsplatser förr och nu.