Kyrknytt, tema mellan himmel och jord

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord Så börjar Bibelns allra första bok, Första Moseboken. Med begreppet ”himmel och jord” ville man på den tiden
– texten skrevs ned för cirka 2 600 år sedan – uttrycka en totalitet. Typ ”Allt som finns är skapat av Gud. Rubb och stubb.”

Det innebär att inget mänskligt fenomen är främmande för Gud. Han har ju trots allt skapat oss. I förlängningen av denna tanke kommer tanken om alla människors lika värde. Skapelseberättelsen mynnar ju trots allt ut i att alla människor är skapade till Guds avbild. Det var en lite smått radikal tanke på sin tid, att alla människor var Guds avbilder – alltså inte bara kungen eller farao, utan alla människor.

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift Foto: Öyvind Lund

Vi vet att det var Första Moseboken som inspirerade Thomas Jefferson när han skrev den amerikanska självständighetsförklaringens välkända ord: ”All men are created equal” (”Alla människor är skapade lika”). Under lång tid har vi kunnat ta dessa ord för självklara. Men inte nu längre. Det börjar därför bli dags att damma av Första Moseboken, och dess tanke om att alla människor är Guds avbild.

Alla människor är skapade lika.

Biskop Sören Dalevi

Inför påsken

Filmad föreställning om påskens berättelser

Här kan du se Berättelser om påsken ur Barnens bästa bibel, en filmad föreställning av och med Västanå Teater.

En hög med små färgglada påskägg.

Johan Glans om påsken

Komikern Johan Glans visar i en underbar sketch om hur märklig påsken kan verka för den oinvigde. Se videon på Youtube.

Aktuellt just nu

Artiklar

Svordomar behövs! Eller...?

I Sverige säger vi jävlar och helvete när vi svär. Det har ansetts bättre än att missbruka Guds namn och bryta mot andra budordet.

Hållbarhet i fokus vid bruk av kyrkans gröna guld

Som stor skogsägare vill Svenska kyrkan bruka skogen långsiktigt och hållbart. Samtidigt behöver kyrkans skog ge bra avkastning för att det ska finnas pengar till alla verksamheter. 

Enneagrammet – själens nio facetter

När Zandra Erikshed använde Enneagrammet, ett test och verktyg för självutveckling, förändrades hennes liv. Det gav ett språk för att avslöja den falska identitet jag skapat, den som hindrar mig att ge och ta emot kärlek.

Tid för ordtvätt

Ta orden ur funktion, tvätta och mangla dem, ta fram den ursprungliga betydelsen och börja om. Biskop Sören Dalevi guidar i den kristna språkdjungeln.

Hitta styrkan med andliga vanor

Kyrkans urgamla andliga praktiker kan ge oss bättre självförtroende och vara en hjälp i att klara livets påfrestningar. Det är prästen Marit Norén övertygad om. I årets upplaga av Ärkebiskopens fastebok, Andlig bålstyrka, ger hon handfasta råd i att träna upp vår andliga bålstyrka – med utgångspunkten att tro verkligen kan göra skillnad i våra liv.

Mer Kyrknytt

Utgivna nummer av Kyrknytt

Du kan läsa tidningen i sin helhet och fler utgivna nummer på Karlstads pastorats webbplats. 

Mer digitalt innehåll från Kyrknytt

För dig som vill hitta mer digitalt innehåll från tidigare nummer av Kyrknytt.