Kyrknytt, tema livsmening

Det finns ett känt Luthercitat som du förmodligen hört och som på svenska lyder: ”Även om jorden skulle gå under i morgon skulle jag plantera mitt äppelträd idag...”.

Det är ett tänkvärt citat, som handlar om att aldrig ge upp om morgondagen, att alltid sträva vidare. Jag citerar det gärna själv. Det är bara en sak med citatet: det kommer inte från Luther.

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift Foto: Öyvind Lund

Ett skriftligt belägg för citatet finns nämligen först år 1944(!). Efter 1950 blir citatet (nästan alltid med påståendet att det skulle komma från Martin Luther) mycket populärt i Tyskland. Det påstådda Luthercitatet gör således från 1950-talet och framåt karriär och det värderas av den ”bildade allmänheten” som äkta. Det används av många, alltid i betydelsen att aldrig ge upp, att alltid sträva vidare.

Så låt oss ta med oss sensmoralen från andra världskriget och tiden därefter in i 2022, en tid som också behöver hopp: ”Även om jorden skulle gå under i morgon skulle jag plantera mitt äppelträd idag...”.

För det är ju trots allt en tänkvärd hållning, även om Luther aldrig har sagt det.

Biskop Sören Dalevi

Kommande event

Artiklar

De existentiella frågorna påverkar dina molekyler

Människan är mer än en maskin som ska smörjas med 10 000 steg om dagen. En ny bok skildrar det existentiella perspektivets betydelse ända ner på cellnivå.

Åtta berättelser om existentiella hälsofrågor

I boken Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa har författarna Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund bjudit in åtta personer att dela sina livsberättelser. Utgångspunkten är de byggstenar som Världshälsoorganisationen lyfter fram som grundläggande för inre, existentiell hälsa och i höstas höll författarna ett uppskattat fördrag om boken på Värmlands museum.

Tom grav och radikala ideal

Här kommer en bra fråga: Vad var det som gjorde att en religion som bestod av 20-talet vilsna och förvirrade anhängare på långfredagen år 33 efter Kristus, drygt 300 år senare hade uppskattningsvis 30 miljoner anhängare? Det fanns ju hundratalet kulter och religioner att välja på i romarriket, av vilka de flesta hade det betydligt bättre förspänt än kristendomen. De handlade i alla fall inte om en kriminell loser, som blivit upphängd på ett kors som en simpel förbrytare.

Praktikant med prästdrömmar

Att utmana sitt dåliga självförtroende ger livet mening. Annelie Evaldsson är 56 år och långtidssjukskriven. Nu har hon lärt sig predika, fått praktik inom Svenska kyrkan och drömmer om att bli präst.

52 år och nykonfirmerad

Man ska ta sitt andliga sökande på allvar, tycker Henric Westlund. För honom tog det drygt 40 år att hitta det han sökte. Nu har han varit aktivt kristen i tio år, och förra våren konfirmerade han sig, 52 år gammal.

Stanna till. Tänk efter. Öppna upp.

Om du vågar öppna dörren till frusen sorg, inkapslade besvikelser och bortträngda svåra minnen, vad händer då?

Utgivna nummer av Kyrknytt

Du kan läsa tidningen i sin helhet och fler utgivna nummer på Karlstads pastorats webbplats. 

Mer digitalt innehåll från Kyrknytt

För dig som vill hitta mer digitalt innehåll från tidigare nummer av Kyrknytt.