Kursanmälan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du anmäler dig på en kurs som Karlstads stift anordnar.

Om du anmält dig till en kurs som Karlstads stift ska hålla har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allting kring kursen, t.ex. för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där mat serveras vid kurstillfället. Dina personuppgifter behandlas på basis av att det är nödvändigt för uppfyllandet av det avtal du anses ingå när du anmäler dig till kursen.

Det är alltid obligatoriskt att ange namn, e-postadress, bostadsadress och eventuell församling eller annan organisation du tillhör. Om du inte anger de obligatoriska personuppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda dig en plats på kursen.

Om en kurs eller konferens inkluderar övernattning så kan vi komma att lämna över deltagarlista med namn till hotellet eller kursgården där övernattningen ska ske.

Eftersom vi serverar fika, lunch eller dylikt på våra utbildningar finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Genom att lämna sådana uppgifter samtycker du till att vi behandlar dem. I de fall vi anlitar en tredje part, såsom en restaurang, ett hotell eller en kursgård, kan uppgifterna om dina allergier komma att lämnas ut till den parten om de behöver veta vem som ska ha vilken specialkost under evenemanget. Om de inte behöver ha uppgifterna kopplade till specifika personer så lämnar vi i stället ut information om behov av specialkost i form av antal glutenintoleranta, laktosintoleranta, vegetarianer etc. Oavsett så raderas alla sådana uppgifter av den tredje parten direkt efter arrangemanget.

I vissa fall tar vi betalt för våra kurser, vilket innebär att vi behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare.

Uppgifter om namn, mailadress, bostadsadress och enhet skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande. Vidare kommer systemadministratörer hos Svenska kyrkan i Uppsala samt driftpersonal hos Axians (som lagrar personuppgifterna på sina servrar) komma åt de personuppgifter du skickar in.

Fakturaunderlag sparas av stiftet i 10 år enligt Svenska kyrkans bestämmelser. Övriga uppgifter sparas i ett år för att kunna skicka inbjudningar till våra andra kurser. Detta görs på basis av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra kurser anses väga tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten. Du kan dock invända mot sådan behandling när som helst, och då kommer vi att radera alla uppgifter som inte hör till faktureringen.