Kultur och kulturarv

I Karlstads stift finns 152 öppna kyrkor och ett antal andra byggnader och platser som vi vårdat i hundratals år och fortsätter vårda.