Foto: Ove Nystrand

Kyrkoreservatet Kontoret

Finns det någon skog som gör skäl för begreppet pelarsal så är det ”Kontoret” på Sunne kyrkoherdeboställe med sina tvåhundraåriga tallar och granar. Beståndet har vårdats av generationer av skogsskötare. Redan på 1950-talet instruerade ledamöter i dåvarande Boställsstyrelsen den då nyanställde stiftsskogvaktaren Gustav Eriksson att det här området inte fick röras utan skulle sparas med tanke på sina imponerande dimensioner.

Namnet "kontoret" har funnits med länge bland jägare och skogsfolk i området. Vad det kommer ifrån vet vi inte, men en teori är att skogen associerar till ett äldre kontor eller bibliotek med högt i tak, massiva möbler och marmor. Besök gärna området och döm själv!  

Området är inte någon naturskog utan har fått sin karaktär genom sparsamma röjningar, gallringar och borttagande av vindfällen under lång tid. Vi kommer att fortsätta att vårda området genom röjning för att motverka att allt mer gran gradvis växer in och tränger ut tallarna. Till skillnad från tidigare så kommer vi dock låta de grova träd som så småningom dör vara kvar till gagn för bland annat specialiserade vedinsekter. Uppdatering 2021: Angrepp av granbarkborre har nu tyvärr satt sina spår i kyrkoreservatet och merparten av de grova granarna har dött.    

Kyrkoreservatets totala areal är 12 hektar varav 8 hektar är skogsmark och 4 hektar myr. Området som kallas ”kontoret” är ca 3 ha och ligger i östra delen av reservatet. För att ta dig hit kommer du att köra en bra bit på slingrande skogsväg.

Hitta till kyrkoreservatet Kontoret

Foto: Lantmäteriet
Foto: Lantmäteriet

WGS84

59°49'39.7"N 13°19'22.7"E

WGS84 decimal (lat, lon)

59.827693, 13.322961

SWEREF99 TM (nord, öst)

6633412, 405979