Kjell O Lejon

Rektor vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. Professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi vid Linköpings universitet.

Motivering

Kjell O Lejon står för en bibelförankrad teologi och har stor teologisk kompetens. Vi behöver också appellera till alla EFS-are som finns i Karlstads stift. Karlstads stift mår väl av om kontinuiteten från  biskop Esbjörn kan fortsätta och vi behöver få mer av den bibelförankrade väckelselinje som EFS står för.