Foto: Louise Hedberg

Kyrkoreservatet Katjärn

Katjärn är en liten skogstjärn belägen på fastigheten Silbodal strax utanför Årjäng. Nordväst om tjärnen reser sig Tjäderåsen, en 70 meterhög bergsrygg som stupar nästan lodrätt ned mot vattnet.

På åsryggen växer en mycket gammal hällmarksskog, där de äldsta tallarna är över 300 år gamla. Norr och söder om Tjäderåsen löper raviner med skuggig och mossrik äldre granskog ned mot tjärnen. Utsikten från åsens krön över tjärnen och det omgivande landskapet mot Västra Silen och Glaskogen är väldigt fin. Bland ovanliga djur och växter märks nästlav, tallticka, aspgelélav, broktagel och tretåig hackspett.

Katjärn är ett kyrkoreservat. Kyrkoreservaten är några av de mest speciella och sevärda av de skyddade skogar inom Prästlönetillgångarna i Karlstads stift. 

Hitta hit: Från Årjäng tar du in på väg 172 mot Bengtsfors. Efter en dryg kilometer passeras en gångbro, där tar du av till höger. Följ den lilla skogsbilvägen cirka 600 m så når du Katjärn.

Vägbeskrivning via webb

Foto: Lantmäteriet