Karin Sanell

Komminister i Södra Tjust pastorat, Linköpings stift.

Motivering

Karin har lång erfarenhet av att jobba i kyrkan, dessutom har hon jobbat mycket utåtriktat med t.ex. försvar, polisen, bank, skolor, pilgrimsvandringar/ritter. Hon har pararellt med det jobbat i församling och på stiftskansliet. Karin har jobbat mycket med utsatta grupper i samhället och kan med sitt personliga och proffsiga bemötande få alla att känna sig välkomna. Karin är en mycket god predikare och kan göra evangeliet levande och aktuellt. Karin behövs i dagens kyrka, för att driva den framåt och hitta nya vägar att nå människor var de än bifinner sig i livet. Karin har en unik förmåga att alltid göra evangeliet aktuellt i just den tid man lever i nu.