Karin Johannesson

Korta fakta

Karin Johannesson
Karin Johannesson

Födelseår: 1970
Bostadsort: Ransby/Sysslebäck och Uppsala
Prästvigningsår: 2010
Vigningsstift: Karlstad
Nuvarande jobb: Komminister i Övre Älvdals församling, Karlstads stift (80 %), universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala (20 %)
Fritidsintressen: Längdskidåkning, jogging, gymping, fjällvandring, att umgås med syskonbarnen, att tänka teologi

Tre frågor som jag brinner mest för

Jag brinner för frågan hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för en levande och livgivande förkunnelse. Vilka ord och vilka handlingar kan idag väcka trons tillitsfulla förtröstan i oss och hos dem vi möter? Hur berättar vi om Jesus på ett sätt som gör att både vi själva och andra upptäcker att han är här?

Jag brinner också för frågan hur vi kan skapa goda förutsättningar för existentiellt engagerande samtal om de livsfrågor som vi människor delar med varandra. Den tilltagande psykiska ohälsan är ett tecken på att vi behöver sådana samtalsmöjligheter men ofta saknar dem. Det är vår uppgift som kyrka att erbjuda ord med vars hjälp man kan uttrycka frågorna och öron som lyssnar till dem.  

Till sist brinner jag för frågan hur vi kan utbilda och fortbilda församlingsmedarbetare – ideella, anställda och förtroendevalda – på ett inspirerande och kunskapsgivande sätt. Vi behöver välförankrat vetande och livskraftiga visioner för att med tillförsikt kunna orientera oss in i framtiden.  

Detta skulle jag prioritera som biskop

Jag vill bidra till den välutvecklade samverkan med det omgivande samhället som kännetecknar Svenska kyrkan i Karlstads stift och hålla frågan vad det innebär att vara ”kyrka mitt i byn” levande. Jag vill främja rekryteringen av nya engagerade medarbetare. Våra visioner faller till marken om det inte finns människor som ivrigt arbetar för deras förverkligande. Jag vill prioritera uppgiften att inbjuda till fördjupning av tro och tanke. En almanacka fylld av föredrag och förkunnelse lockar mig.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Surdegsutmaningen som är kyrkans angelägenhet i alla tider: Hur kan människan, kyrkan och världen alltmer genomsyras av evangeliets livshållning?

Sekulariseringsutmaningen som är extra aktuell i vår tid: Hur kan vi fira gudstjänst och förkunna evangeliet på ett sätt som kan tilltala också dem som saknar ett vedertaget språk för sina livsfrågor?

Strukturutmaningen som är mer än en ekonomisk angelägenhet: Hur kan vi se till att kyrkans evangeliepräglade liv är lättillgängligt och engagerande?   

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: ”Låt Kristi frid råda i era hjärtan”. (Kol. 3:15)

Mitt favoritprogram på radio/TV: Vasaloppet.

En bok eller film jag rekommenderar: Kvinnorna på stranden av Tove Alsterdal – en suverän deckare!

Om jag har en helt ledig dag: Då tar jag sovmorgon. Förmiddagen tillbringar jag sedan i soffan med en bok, gärna s.k. uppbyggelselitteratur eller en deckare. På eftermiddagen tar jag en skidtur eller en långpromenad i skogen. Middagen äter jag hos min syster och hennes familj. På kvällen ser jag ett par avsnitt av Downton Abbey på DVD. 

Ladda ner...

Karin Johannesson CV