Jonas Eek

Korta fakta

Jonas Eek
Jonas Eek

Födelseår: 1970
Bostadsort: Göteborg
Prästvigningsår: 1997
Vigningsstift: Göteborg
Nuvarande jobb: Utgivningschef Verbum AB
Fritidsintressen: Socialt liv med familj och vänner, fotboll och tennis

Tre frågor jag brinner mest för

Förmedla:
Det talade ordet är viktigt för mig. Jag finner glädje i att formulera mig, i olika sammanhang. Som präst har jag fått uppdraget att förmedla budskapet framför andra – evangeliet om Jesus Kristus. Inte minst i vår tid är det viktigt att kyrkan förmedlar evangeliet, sår hopp och sprider frimodighet. Jag har haft förmånen att arbeta mycket med konfirmander och unga ledare, men kyrkans pedagogik rör alla åldrar. Jag har ett stort kommunikativt och pedagogiskt intresse.

Fördjupa:
Uppdraget att vara kyrka delas av anställda och ideella. Och alla kyrkans medarbetare måste ständigt fördjupas i sitt uppdrag. Präster, diakoner, musiker och pedagoger måste fortsätta fördjupas efter studierna. Ideella måsta erbjudas plats att bidra och växa. Då kan vi tillsammans rusta varandra kring kyrkans uppdrag och innersida.

Förnya:
Kyrkan måste ständigt förnyas. Inte för sakens egen skull, men för att varje tid rymmer sina utmaningar, frågor och språk. Först när vi lyssnat in samtiden kan vi förkunna evangelium in i den samtiden. Livsfrågan måste få chans att möta evangeliet.

Detta skulle jag prioritera som biskop

Utöver att leda stiftskansliets ordinarie arbete av främjande och tillsyn tror jag att frågor om kollegialitet och rekrytering är avgörande.

Kollegialitet handlar om att inspirera och entusiasmera alla kyrkans medarbetare – anställda, förtroendevalda och ideella – i Karlstads stift, för att skapa ett lag som arbetar åt samma håll mot samma vision, även om förutsättningarna kan skifta. Rekrytering innebär att attrahera unga människor och talanger som medarbetare i kyrkan och att skapa en fungerande organisation där många bjuds in att upptäcka, utveckla och bidra med sina gåvor. 

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Vår tids präglas av en stor andlig längtan, ofta parad med en okunskap om kristen tro. Många människor har aldrig mött levande tro. Den senaste tidens händelser har också skapat en djup oro hos många. Därmed är kyrkans utmaningar flera: att lyssna, att undervisa, att fira gudstjänst, och att utöva diakoni. Hur lyssnar vi in de frågor, behov och den längtan som människor bär? Hur undervisar om Jesus och dopets evangelium i vår tid på vår tids språk? Och hur gestaltar vi detta – människors frågor och evangeliets svar – i gudstjänst och diakoni?

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig:  ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:20)

Mitt favoritprogram på radio/tv:  På spåret, bra fotboll.

En bok eller film jag rekommenderar: Bok: Gilead av Marilynne Robinson (en intressant ström av ord); Film: Gran Torino med Clint Eastwood (som kan vara ett svar på varför Jesus var tvungen att dö)

Om jag har ledig en dag: Med familj med tre barn är det lätt att få tiden att gå, men jag uppskattar att, efter lite försiktig träning, få ägna mig åt umgänge med god mat och dryck. 

Ladda ner...

Jonas Eek CV