Johan Bonander

Kyrkoherde i Fryksände pastorat, Karlstads stift

Motivering

Jag vill på det varmaste föreslå Kyrkoherde Johan Bonander som tjänstgör i Fryksände Pastorat. Godhjärtad, låga trösklar för att få med människor att tjäna Svenska Kyrkan. Han är den finaste präst jag någonsin träffat.

Johans förmåga att förstå förutsättningarna för att verka i glesbygd och att skapa goda relationer såväl inom som utanför kyrkan har imponerat på mig. Jag har stor tillit till Johan, både som troende och som en sann engagerad demokratisk nutidsmänniska, där han ständigt visar prov på hur viktig kyrkan är som samhällsfunktion. Inte minst hans sett att värna om människor i socialt utsatta situationer. Vidare är Johan en karismatisk och inspirerande person där kombinationen av ödmjukhet, omtanke, integritet och tydlighet gör honom till en naturlig ledare. Johan har också en hög grad av mod och väjer inte för nödvändiga konflikter. Han är även en visionär och strateg som har stor förmåga att gå före på ett sådant sätt att man gärna vill gå efter. Att få en att känna sig hemma. Igen. Avslutningsvis känner jag mig trygg i vetskapen om att med Johan som biskop kommer kvinnor att få framträdande roller i stiftet.

När jag hörde talas om Johan Bonander så kände jag att det vore fantastiskt med en biskop i Karlstad stift med den bakgrund som han har. Kvalificerat och mångårigt socialt arbete med de allra mest utstötta inom såväl socialtjänsten som psykiatrin. En biskop fast förankrad i verkligheten vill jag ha!

Han är en jordnära person i sitt ämbete och han har förmågan att se människor i hans omgivning. Jag tror också att han är rätt person att föra Stiftet som arbetsplats vidare med sittsätt att ta tag i och lösa problem, skapa trivsel och få människor med sig.

Johan Bonander, kyrkoherde i Fryksände Pastorat är en mycket varm och jordnära människa och präst. Han har en förmåga att se sina medmänniskor och inkludera många olika typer av människor i kyrkans verksamhet - ung som gammal, kvinna som man, sjuk som frisk, svensk som invandrare. Han får alla att känna sig välkomna till kyrkan. Han ser varenda människa helt enkelt! Han blir naturligt en person man vill följa och är en mycket bra ledare. Skulle passa perfekt som biskop i Karlstad stift!

Som ungdom, när jag bodde i Torsby kommun, kom jag i kontakt med Johan Bonander i samband med konfirmation. Johan var en mycket uppskattad präst hos oss ungdomar. Det var tydligt att han tyckte om ungdomar och han hade förmågan att känna oss viktiga, sedda och omtyckta. Ur ett ungdomsperspektiv kan Karlstad stift inte få en bättre biskop!